فارسی

fksb

شرکت فرآیند کود و سم بافق شرکت فرآیند کود و سم بافق شرکت فرآیند کود و سم بافق
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

About شرکت فرآیند کود و سم بافق

شركت كود و سم بافق توليد كننده كود سوپر فسفات و اسيد فسفريك در ايران است و داراى مجوزهاى لازم جهت صادرات مى باشد.

محصولات توليدى ما مطابق با آخرين استانداردهاى ثبت شده در زمينه انواع كود هاى شيميايى، جهت مصرف در صنعت كشاورزى توليد مى گردند. شركت در بخش تحقيق و توسعه خود تلاش مى كند تا هر روز محصولات جديد با كيفيت مطلوب ارائه نمايد.

Brand: شرکت فرآیند کود و سم بافق
Company name: شرکت فرآیند کود و سم بافق

Facilities and Equipment

Tiltle
Type / Model
Number
پروانه بهره برداری سوپر فسفات تیریپل به میزان 35000 هزار تن درسال
پروانه بهره برداری کود سوپرفسفات ساده به میزان 45000 هزار تن درسال
پروانه بهره برداری کود های کامل و ماکرو به میزان 15000 هزار تن درسال
پروانه بهره برداری دی کلسیم فسفات به میزان 10000 هزار تن درسال
پروانه بهره برداری اسید فسفریک به میزان 70000 هزار تن درسال
پروانه بهره برداری اسید سولفوریک به میزان 35000 هزار تن درسال

Awards and standards